D
 
 
 
 

 ร่ม24นิ้ว ไม้เท้า  เปิดออโต้ แกน14มิล ซี่ 8ก้าน ผ้าสีพื้น ด้ามไม้เท้า หัวจุกกันลี่น 

 

 ร่ม22 นิ้ว เปิดออโต้ แกนเหล็ก ซี่ 8ก้าน ผ้าสลับสี(ยูวีใน) ด้ามพลาสติกงอสีดำ

 

 ร่ม 22นิ้ว เปิดออโต้ แกนเหล็ก10มิล ซี่ 8ก้าน ผ้าสีรุ้ง(ยูวีใน) ด้ามพลาสติกงอลายไม้

 

 ร่ม 24นิ้ว เปิดออโต้ แกนเหล็ก 10มิล ซี่ 8ก้าน ผ้าสีพื้น(ยูวีใน) ด้ามพลาสติกงอสีดำ

 

 ร่มยาว 22นิ้ว 16 ก้าน เปิดออโต้ แกน 14มิล  ด้ามตรง

 

ร่ม 16 นิ้ว ยูวีใน ด้ามหุ้มหนัง 

 

ร่มยาว 22 นิ้ว ยูวีใน ด้ามหุ้มหนัง

 

ร่มยาว 22 นิ้ว เนื้อผ้าอีวีเอ พิมพ์ลาย ระบายชาย

 

 ร่มยาว 24 นิ้ว เนื้อผ้ามุกกันยูวี ด้ามงอ

Page : 1 | 2 | 3 |